תנאי שימוש

 

מבוא

הסכם זה כולל את כל התנאים החלים עליך כאשר אתה מצטרף, רוכש ומבצע כל פעולה אחרת באתר זה. שימוש או רכישה באתר פירושם כי אתה מסכים לכך שתנאי השימוש באתר מחייבים אותך, ומסכים לציית להם. הסכם זה מתאר ומקיף את מלוא ההסכם בינינו ובינך, וגובר על כל הסכם, מצג, הבטחה והבנה קודמים או נוכחיים בנוגע לאתר, לתכניו ולתוכנות המחשב המסופקות באתר או באמצעותו. מפעם לפעם אנו עשויים להכניס תיקונים בהסכם זה מבלי ליידע אותך באופן ספציפי. ההסכם המופיע באתר משקף את הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם, ועליך לקרוא אותו בעיון לפני תחילת השימוש באתר. ההסכם המחייב הוא כפי המופיע באתר ולא בשום צורה אחרת לרבות שיחה עם נציגי השירות.

 

מהות העסקה

www.os-keys.com מספקת קוד דיגיטלי (CD KEY) שישמש אותך להורדת התוכנה שרכשת. לכן התוכנה אינה מסופקת על גבי דיסק אלא כהורדה וירטואלית.

 

החזרים כספיים

אנו איננו מחויבים לשלם לך החזר כספי אם שינית את דעתך לגבי רכישה מסוימת. לכן, אנא שקול את בחירתך היטב.

לא יינתן החזר כספי במידה והמחשב של הלקוח לא עומד בדרישות ההרצה המינימליות של התוכנה.

 

מוצרים פיזיים:

ביטול עסקאות:

 

1. לפי חוק הגנת הצרכן רשאי הלקוח לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק.

2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו, הביטול יעשה באמצעות מכתב וישלח בדואר אלקטרוני ישירות אל החנות.

3. במקרה של ביטול יחוייב הלקוח בשעור של 5% אך לא פחות מ-100 ש"ח בהתאם לחוק.

4. על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר בשלמותו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה  ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא. 

5. במקרה של ביטול עסקה, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, יחוייב הלקוח בגין דמי משלוח.

6. מוצרים שהורכבו ופורקו לא ניתן להחזיר.

7. דמי משלוח וטיפול לא יוחזרו בכל מקרה.

8.התמונות באתר הן להמחשה בלבד. ועל כן החזר של המוצר יהיה כפוף להחזר של 5% בעת החזרתו

אם שביעות רצונו של הלקוח

 

משלוחים:

ימי אספקת המשלוח המצויינים הם בכפוף להבטחת דואר ישראל. אי קבלת המשלוח או עיכוב בזמן המשלוח הינה אחריות דואר ישראל בלבד.

משלוח הנעשה באתר ישלח יום למחרת ההזמנה במידה והמוצר במלאי.

משלוחים הנעשו בזמן סוף שבוע (חמישי-שבת) לא יחשבו ימי עסקים כמו כן ימי שישי ושבת אינם נחשבים ימי עסקים הנכנסים לזמן אספקת המשלוח.

משלוחים יישלחו רק לאחר אישור עסקה מחברת האשראי.

ימי העסקים מחושבים מרגע שליחת המשלוח עצמו, כמו כן יש אפשרות כי יהיה עיכוב של יום עד יומיים במשלוח. 

במידה ונכנסה הזמנה והמוצר אינו במלאי, OS-KEYS שומרת לעצמה את הזכות לנסות להשיגו עד חמישה ימי עסקים.

אם המוצר הושג הוא יישלח ומתאריך זה ייחשבו ימי העסקים למשלוח. במידה ולא הלקוח יעודכן עד חמישה ימי עסקים ממעמד המשלוח.

תשלומים

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של OsKeys. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי OsKeys לפני אישור ההזמנה. אלא אם כן נקבעו תנאי אשראי מוסכמים, התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או העברה בנקאית. מועד הפירעון של חשבוניות הוא פרק הזמן הנקוב בהן, הנמדד החל מתאריך החשבונית, וזהו המועד שבו יש לפרוע את התשלום. לכל הזמנה אפשר שתונפק חשבונית נפרדת. OsKeys על-פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לבטל או לחסום הזמנות. OsKeys אינה אחראית לשגיאות בתמחור, שגיאות דפוס או כל שגיאה אחרת המופיעה בהצעה כלשהי מטעמה, ושומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה הנובעת משגיאות כאמור. את החשבוניות יש לשלם בתוך 7 ימים מתאריך החשבונית.

תמחור המוצרים ותיאורם

אנו איננו מבטיחים כי תיאור המוצרים או תכנים אחרים באתר זה הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או ללא טעויות. היה ומוצר המוצע באתר זה אינו כפי שתואר, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להחזירו מבלי שנעשה בו שימוש.

 

עריכה, מחיקה ושינויים

אנו רשאים לערוך, למחוק או לשנות כל תנאי מהתנאים הכלולים בהסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, וזאת על ידי פרסום הודעה או פרסום הסכם חדש באתר. המשך השתתפותך בתכנית שלנו, המשך ביקורך באתר והמשך רכישותיך בו לאחר פרסום הודעת שינוי או הסכם חדש באתר יהוו קיבול השינוי על ידך והיותך מחויב בו.

 

אישור זכויות

הנך מאשר בזה כי כל הזכויות, זכויות הקניין והזיקות [אינטרסים], לרבות ללא הגבלה הזכויות הכלולות בזכויות קניין רוחני באתר זה ובקשר אליו, וכי לא תרכוש כל זכות, זכות קניין או זיקה בתוכנה או בקשר אליה, למעט מכפי שנאמר במפורש בהסכם זה. לא תשנה, לא תתאים, לא תתרגם, לא תכין נגזרות, לא תבצע דה-קומפילציה, הנדוס לאחור, פירוק או כל ניסיון אחר לחלץ את קוד המקור מאף לא אחד מהשירותים, התוכנות או התיעוד שלנו, ולא תיצור או תנסה ליצור שירות או מוצר חלופי על ידי שימוש בתוכנה או במידע קנייני הקשור אליה או על ידי נגישות אל התוכנה או אל מידע קנייני הקשור אליה.

 

הסרת אחריות והגבלת האחריות

התוכנות אותן אנו מספקים הינן לשימוש ביתי בלבד, למעט התוכנות המצוינות לשימוש עסקי. אחריות החברה על הרישיון לשנה בלבד, ובתנאי שבוצעה אקטיבציה עד חודש לאחר הרכישה. אנו לא נישא באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי או לכל אבדן הכנסה, אבדן רווח או אבדן מידע שיקרו בהקשר להסכם זה או לַתוכנה, אפילו אם ידענו על האפשרות שנזקים אלה יקרו. בנוסף, סך החבות שלנו ביחס להסכם זה ולַתוכנה לא יעלה על המחיר הכולל של המוצרים הנדונים שתמורתם שולמה או תשולם לך, הנמוך שביניהם.

 

אין מצדנו כל ערבויות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לַתוכנה או לכל מוצר הנמכר או המוצע באתר זה (לרבות ללא הגבלה, הבטחות בנוגע לכשירות, להתאמה למטרותיהם, לאי-הפרה, או כל התחייבות משתמעת הנובעת מאופן ביצוע, מניהול סחר או ממינוח מקצועי). בנוסף, איננו מציגים כל מצג ולפיו האתר יפעל ברצף ללא הפסקה וללא תקלות, ולא נישא באחריות לתוצאות של הפרעות או תקלות כלשהן.  אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. הנך מבין ומסכים כי השימוש שאתה עושה באתר הוא על אחריותך.

 

סודיות

הנך מסכים לא לגלות שום מידע שתקבל מאתנו ו/או מלקוחותינו, מהמפרסמים או מהספקים שלנו. כל מידע שלקוח משתמש-קצה מסר במסגרת שימושו בתוכנה [של האתר] מהווה מידע קִנייני של OsKeys . מידע צרכני כאמור לעיל הוא סודי ואסור לחשוף אותו. הנהלת האתר מסכימה לא לשכפל, לא לפרסם, לא למכור, ולא להפיץ או לנצל לצרכים מסחריים כל מידע קִנייני כאמור בשום צורה שהיא.

 

אי-ויתור

היה ו-OsKeys לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לחול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

 

שוֹנוֹת

הדין המהותי של מדינת ישראל הוא שיחול על הסכם זה, ועל-פיו יפורש ההסכם, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין.

לבתי המשפט בישראל, ולא לכל בית משפט אחר, סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או אי-הסכמה שעלולים להתגלע בין הצדדים כתוצאה או בקשר עם הסכם זה, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין בחוק הישראלי או למדינה שבה הנך מתגורר בפועל.

מלוא ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא הנידון בהסכם זה מגולם בהסכם זה, ושום הסכם אחר הקשור לנושא זה לא יחייב מי מהצדדים להסכם זה.

זכויותיך מכל סוג שהוא אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאיש, וכל ניסיון לכך עלול להביא לסיומו של הסכם זה, מבלי להטיל עלינו כל חבות. ואולם אנו רשאים להמחות הסכם זה לאדם אחר בכל עת ללא מסירת הודעה על כך.

היה וצו שיפוטי או החלטה שיפוטית כלשהם יקבעו כי הוראה כלשהי מהוראות תנאי הסכם זה היא חסרת תוקף או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תחול רק ככל שהחוק מתיר, ושאר התנאים וההוראות יישארו תקפים וברי-אכיפה על פי הסכם זה.