top of page

תנאי שימוש

מבוא

הסכם זה כולל את כל התנאים החלים עליך כאשר אתה מצטרף, רוכש ומבצע כל פעולה אחרת באתר זה. שימוש או רכישה באתר פירושם כי אתה מסכים לכך שתנאי השימוש באתר מחייבים אותך, ומסכים לציית להם. הסכם זה מתאר ומקיף את מלוא ההסכם בינינו ובינך, וגובר על כל הסכם, מצג, הבטחה והבנה קודמים או נוכחיים בנוגע לאתר, לתכניו ולתוכנות המחשב המסופקות באתר או באמצעותו. מפעם לפעם אנו עשויים להכניס תיקונים בהסכם זה מבלי ליידע אותך באופן ספציפי. ההסכם המופיע באתר משקף את הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם, ועליך לקרוא אותו בעיון לפני תחילת השימוש באתר. ההסכם המחייב הוא כפי המופיע באתר ולא בשום צורה אחרת לרבות שיחה עם נציגי השירות.

הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישת קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. במקרה שיקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שאינה תקפה מכל סיבה שהיא, הדבר לא ישפיע או יפגע בחוקיות, בתוקפן ובאכיפה של יתר הוראות התקנון.


הגלישה באתר והגלישה בו אינה מצריכה הרשמה, ופתוחה לכל גולש. עם זאת, רכישה וקבלת גישה למוצרים מחייבת הזמנה ותשלום באתר. בעת רכישה ו/או השארת פרטים באתר, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה (לפי שיקול דעת האתר). מסירת מידע חלקי או שגוי עלולה למנוע את האפשרות להשתמש במוצרי האתר ולסכל פנייה במידת הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן אותם באתר. האתר לא יעשה שימוש במידע הנמסר, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות זו. רכישה ו/או השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע בדבר מבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לגולשים באתר. האתר רשאי למנוע מכל גולש לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש את האתר ו/או לקבל דיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום את גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים: אם בעת רכישה ו/או השארת פרטים באתר נמסרו בכוונה פרטים שגויים; במקרה שהאתר משמש לביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה כבלתי חוקי כאמור, או על מנת לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את הביצוע. של מעשה כזה; אם נעשה שימוש באתר לצורך התחרות באתר ו/או בשירותים שהוא מציע; אם תנאי מדיניות זו הופרו; אם תינקט פעולה כלשהי על ידי גולש שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם תכנים ו/או דעות ו/או ביקורות ו/או תמונות משתמש ו/או כל תוכן אישי של משתמשים בקשר לשירותים ולמוצרים באתר, הכל לפי שיקול דעתו.


האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

מהות העסקה

www.os-keys.com מספקת קוד דיגיטלי (CD KEY) שישמש אותך להורדת התוכנה שרכשת. לכן התוכנה אינה מסופקת על גבי דיסק אלא כהורדה וירטואלית. כמו כן www.os-keys.com מספקת דיסקים, מחשבים ומוצרים פיזיים. 
 

החזרים כספיים

אנו איננו מחויבים לשלם לך החזר כספי אם שינית את דעתך לגבי רכישה מסוימת. לכן, אנא שקול את בחירתך היטב.

לא יינתן החזר כספי במידה והמחשב של הלקוח לא עומד בדרישות ההרצה המינימליות של התוכנה.

 

אחריות על מוצרים פיזיים (מחשבים):
החברה קשורה רק עם ספקים/ יבואנים רשמיים מובילים בתחומם, אמינים ובעלי תודעת ויכולת שרות גבוהה. עם זאת החברה מבקשת להדגיש את המפורט להל"ן:

כל מוצר הנמכר באתר אחריות הניתנת ע"י יצרן/ספק/יבואן, בלבד ולא ע"י החברה.


המידע המוצג באתר נמסר לחברה מספקי המוצרים והנו באחריותם המלאה, לפיכך, לא תהא החברה אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לאיכות המוצרים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, זמני אספקתם  וכיו"ב. לרוכש מוצר לא תעמוד כל טענה כלפי החברה בכל הנוגע למפרט הרכישה.

החברה אינה מייצרת את המוצרים, לפיכך  אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ואינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו ישירות מהיבואן הגיעו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

המבצע רכישה באתר מתבקש לתת תשומת לב מרבית במילוי הפרטים הנדרשים על מנת למנוע כל תקלה שהחברה לא תהא אחראית בגינה.

אחריות בגין ציוד המחשוב (של דל)  ניתנת באמצעות נציגות רשמית של דל ישראל. ללקוחות שרכשו עם אחריות  במעבדה הטלפון של השרות הינו 09-9527555 ולקוחות שרכשו עם אחריות באתר הלקוח טלפון השרות הינו - 1809-444-688 שימת ליבכם כי החברה אינה מגיעה לישובים מחוץ לקו הירוק ובמקרים אלו על הלקוח להעביר את המחשב למעבדה או לכתובת אחרת לפי שיקול דעתו  ושם יטופל המחשב. מעבדות השרות ממקומות בהרצליה פיתוח ברח' משכית 6.  מודגש כי האחריות הינה עבור חומרה בלבד ולא כוללת תוכנה ובכלל זה גם תוכנה שהותקנה מראש במוצר. האחריות עבור סוללות למחשבים ניידים הינה ל- 3 חודשים והכל בהתאם ובכפוף לפרוט בתעודת האחריות.


אחריות בגין ציוד המחשוב של 'לנובו' ניתנת באמצעות נציגות רשמית של לנובו ישראל. ללקוחות שרכשו עם אחריות  במעבדה הטלפון של השרות הינו 1-809-258-990  שימת ליבכם כי החברה אינה מגיעה לישובים מחוץ לקו הירוק ובמקרים אלו על הלקוח להעביר את המחשב למעבדה או לכתובת אחרת לפי שיקול דעתו  ושם יטופל המחשב. מעבדות השרות ממקומות בהרצליה פיתוח ברח' משכית 6.  מודגש כי האחריות הינה עבור חומרה בלבד ולא כוללת תוכנה ובכלל זה גם תוכנה שהותקנה מראש במוצר. האחריות עבור סוללות למחשבים ניידים הינה ל- 3 חודשים והכל בהתאם ובכפוף לפרוט בתעודת האחריות.

החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים כלפי הרוכש בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצר או בשירות או מידע שירכשו על ידו במסגרת האתר.
 

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו\או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. החברה תדאג לעדכן את הלקוח בסמיכות לזמן בו זיהתה את הטעות,  תבטל את העסקה ותדאג להחזיר ללקוח את התשלום בגינו חויב ללא גביית דמי ביטול, ללקוח לא תהא כל טענה כלפי מפעילת האתר. 

נפח אחסון: נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות שונה מנפח האחסון הכולל בעיקר מהסיבות של: מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות, התקנת תוכנות, אפליקציות וכדומה. נפח אחסון המידע המוצג על ידי היצרנים הינו נפח המחושב בשיטה העשרונית (השיטה הדצימאלית).

במחשבים, בהם מערכת ההפעלה פועלת בשיטה הבינארית, נפחי המידע מוצגים באופן שונה, 1024 Bytes יראה ויקרא 1KBו- 1024GB יראה ויקרא 1T או 1TB בשיטה העשרונית (הרגילה) יהוו רק כ 931GB בעת הצגתם במחשב (בשיטה ה"בינארית").

למידע נוסף יש לעיין באתר היצרן       

 

ביטול עסקאות:

 1. לפי חוק הגנת הצרכן רשאי הלקוח לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק.

2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו, הביטול יעשה באמצעות מכתב וישלח בדואר אלקטרוני ישירות אל החנות.

3. במקרה של ביטול יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

4. על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר בשלמותו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה  ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא ובתנאי שהמוצר לא נפתח. 

5. במקרה של ביטול עסקה, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, יחויב הלקוח בגין דמי משלוח.

6. מוצרים שנפתחו הורכבו ופורקו לא ניתן להחזיר.

7. דמי משלוח וטיפול לא יוחזרו בכל מקרה.

8.התמונות באתר הן להמחשה בלבד. ועל כן החזר של המוצר יהיה כפוף להחזר של 5% בעת החזרתו.

 

משלוחים:

ימי אספקת המשלוח המצוינים הם בכפוף להבטחת דואר ישראל. אי קבלת המשלוח או עיכוב בזמן המשלוח הינה אחריות דואר ישראל בלבד.

זמן האספקה הינו עד 14 ימי עסקים, אלא אם צוין אחרת לצד המוצר.


חריגים באספקה: חברתנו מספקת שירות של משלוחים עד הבית, תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. למשלוחים למקומות מרוחקים או מעבר לקו הירוק ייתכנו עיכובים מזמן האספקה המצוין באתר

משלוח הנעשה באתר ישלח יום למחרת ההזמנה במידה והמוצר במלאי.

משלוחים הנעשו בזמן סוף שבוע (חמישי-שבת) לא יחשבו ימי עסקים כמו כן ימי שישי ושבת אינם נחשבים ימי עסקים הנכנסים לזמן אספקת המשלוח.

משלוחים יישלחו רק לאחר אישור עסקה מחברת האשראי.

ימי העסקים מחושבים מרגע שליחת המשלוח עצמו, כמו כן יש אפשרות כי יהיה עיכוב של יום עד יומיים במשלוח. 

מלאי – החברה מקבלת עדכוני מלאי מהספק ואף בודקת המלאים הקיימים באופן תדיר, למרות האמור, יתכן ויהיה חוסר במלאי, מרגע שיוודא הדבר לחברה היא תעדכן את הלקוח, תאפשר לו להמתין עד הגעת מלאי, (במידה וצפוי להגיע), ו/או תאפשר לו לבחור מוצר חילופי ובמקרה זה הלקוח ישלים את הפרש המחיר או יקבל זיכוי בין המוצר שהזמין למוצר החילופי או לחילופין לבטל העסקה ללא דמי ביטול, בכל המקרים הללו ללקוח לא תהא כל טענה או תביעה כלפי החברה.

במידה ונכנסה הזמנה והמוצר אינו במלאי, OS-KEYS שומרת לעצמה את הזכות לנסות להשיגו עד חמישה ימי עסקים. אם המוצר הושג הוא יישלח ומתאריך זה ייחשבו ימי העסקים למשלוח. במידה ולא, הלקוח יעודכן עד חמישה ימי עסקים ממעמד המשלוח.
צוות האתר יפעל על מנת לספק את המוצר או מוצר חליפי, בתיאום מלא עם הלקוח, בזמן המהיר ביותר. 

 


תשלומים

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של OsKeys. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי OsKeys לפני אישור ההזמנה. אלא אם כן נקבעו תנאי אשראי מוסכמים, התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או העברה בנקאית. מועד הפירעון של חשבוניות הוא פרק הזמן הנקוב בהן, הנמדד החל מתאריך החשבונית, וזהו המועד שבו יש לפרוע את התשלום. לכל הזמנה אפשר שתונפק חשבונית נפרדת. OsKeys על-פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לבטל או לחסום הזמנות. OsKeys אינה אחראית לשגיאות בתמחור, שגיאות דפוס או כל שגיאה אחרת המופיעה בהצעה כלשהי מטעמה, ושומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה הנובעת משגיאות כאמור. את החשבוניות יש לשלם בתוך 7 ימים מתאריך החשבונית.

 

תמחור המוצרים ותיאורם

אנו איננו מבטיחים כי תיאור המוצרים או תכנים אחרים באתר זה הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או ללא טעויות. היה ומוצר המוצע באתר זה אינו כפי שתואר, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להחזירו מבלי שנעשה בו שימוש.

 

עריכה, מחיקה ושינויים

אנו רשאים לערוך, למחוק או לשנות כל תנאי מהתנאים הכלולים בהסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, וזאת על ידי פרסום הודעה או פרסום הסכם חדש באתר. המשך השתתפותך בתכנית שלנו, המשך ביקורך באתר והמשך רכישותיך בו לאחר פרסום הודעת שינוי או הסכם חדש באתר יהוו קיבול השינוי על ידך והיותך מחויב בו.

 

אישור זכויות

הנך מאשר בזה כי כל הזכויות, זכויות הקניין והזיקות [אינטרסים], לרבות ללא הגבלה הזכויות הכלולות בזכויות קניין רוחני באתר זה ובקשר אליו, וכי לא תרכוש כל זכות, זכות קניין או זיקה בתוכנה או בקשר אליה, למעט מכפי שנאמר במפורש בהסכם זה. לא תשנה, לא תתאים, לא תתרגם, לא תכין נגזרות, לא תבצע דה-קומפילציה, הנדוס לאחור, פירוק או כל ניסיון אחר לחלץ את קוד המקור מאף לא אחד מהשירותים, התוכנות או התיעוד שלנו, ולא תיצור או תנסה ליצור שירות או מוצר חלופי על ידי שימוש בתוכנה או במידע קנייני הקשור אליה או על ידי נגישות אל התוכנה או אל מידע קנייני הקשור אליה.

 

הסרת אחריות והגבלת האחריות

התוכנות אותן אנו מספקים הינן לשימוש ביתי בלבד, למעט התוכנות המצוינות לשימוש עסקי. אחריות החברה על הרישיון לשנה בלבד, ובתנאי שבוצעה אקטיבציה עד חודש לאחר הרכישה. אנו לא נישא באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי או לכל אבדן הכנסה, אבדן רווח או אבדן מידע שיקרו בהקשר להסכם זה או לַתוכנה, אפילו אם ידענו על האפשרות שנזקים אלה יקרו. בנוסף, סך החבות שלנו ביחס להסכם זה ולַתוכנה לא יעלה על המחיר הכולל של המוצרים הנדונים שתמורתם שולמה או תשולם לך, הנמוך שביניהם.

 אין מצדנו כל ערבויות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לַתוכנה או לכל מוצר הנמכר או המוצע באתר זה (לרבות ללא הגבלה, הבטחות בנוגע לכשירות, להתאמה למטרותיהם, לאי-הפרה, או כל התחייבות משתמעת הנובעת מאופן ביצוע, מניהול סחר או ממינוח מקצועי). בנוסף, איננו מציגים כל מצג ולפיו האתר יפעל ברצף ללא הפסקה וללא תקלות, ולא נישא באחריות לתוצאות של הפרעות או תקלות כלשהן.  אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. הנך מבין ומסכים כי השימוש שאתה עושה באתר הוא על אחריותך.

 

סודיות

הנך מסכים לא לגלות שום מידע שתקבל מאתנו ו/או מלקוחותינו, מהמפרסמים או מהספקים שלנו. כל מידע שלקוח משתמש-קצה מסר במסגרת שימושו בתוכנה [של האתר] מהווה מידע קִנייני של OsKeys . מידע צרכני כאמור לעיל הוא סודי ואסור לחשוף אותו. הנהלת האתר מסכימה לא לשכפל, לא לפרסם, לא למכור, ולא להפיץ או לנצל לצרכים מסחריים כל מידע קִנייני כאמור בשום צורה שהיא.

 

אי-ויתור

היה ו-OsKeys לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לחול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

 

שוֹנוֹת

הדין המהותי של מדינת ישראל הוא שיחול על הסכם זה, ועל-פיו יפורש ההסכם, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין.

לבתי המשפט בישראל, ולא לכל בית משפט אחר, סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או אי-הסכמה שעלולים להתגלע בין הצדדים כתוצאה או בקשר עם הסכם זה, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין בחוק הישראלי או למדינה שבה הנך מתגורר בפועל.

מלוא ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא הנידון בהסכם זה מגולם בהסכם זה, ושום הסכם אחר הקשור לנושא זה לא יחייב מי מהצדדים להסכם זה.

זכויותיך מכל סוג שהוא אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאיש, וכל ניסיון לכך עלול להביא לסיומו של הסכם זה, מבלי להטיל עלינו כל חובות. ואולם אנו רשאים להמחות הסכם זה לאדם אחר בכל עת ללא מסירת הודעה על כך.

היה וצו שיפוטי או החלטה שיפוטית כלשהם יקבעו כי הוראה כלשהי מהוראות תנאי הסכם זה היא חסרת תוקף או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תחול רק ככל שהחוק מתיר, ושאר התנאים וההוראות יישארו תקפים וברי-אכיפה על פי הסכם זה.

 

 

עודכן לאחרונה: 21.11.22

 

bottom of page